Fb pixel code
Go to Main Navigation Go to ariane Go to Social Networks Go to Bottom Navigation
E-Sklep
picture E-Sklep
Zegarki
picture Zegarki
Wyszukiwarka Sklepów
picture Wyszukiwarka Sklepów
Świat Longines
picture Świat Longines
Firma
picture Firma

Search

Polityka prywatności

1. Polityka prywatności

1.1 Longines Watch Co. Francillon Ltd., 2610 Saint-Imier, Switzerland („Longines Watches”, „My”, „Nas”, „Nasz”) bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa i prywatności Państwa informacji osobistych. Niniejsza polityka wraz z naszymi warunkami korzystania z Witryny stanowi podstawę, w oparciu o którą będziemy przetwarzać dane osobowe uzyskane w wyniku korzystania przez Państwa z niniejszej Witryny („Witryna”), oraz wyjaśnia z jakich plików cookie korzystamy. Całość przetwarzania Państwa danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz w celach, dla których informacje te zostały przekazane. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym tekstem, aby rozumieć nasze stanowisko i praktyki w zakresie Państwa danych osobowych, nasz sposób postępowania z tymi danymi i korzystania z plików cookie.3. Miejsce przechowywania Państwa danych osobowych

3.1 Zebrane od Państwa dane mogą być przesyłane do lokalizacji w Szwajcarii (lokalizacja serwera) i tam przechowywane lub przechowywane w innej lokalizacji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza nim.


3.2 Wszystkie przekazane nam informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Jeżeli otrzymali Państwo od nas (lub wybrali samodzielnie) hasło, które zapewnia im dostęp do pewnych części niniejszej witryny, są Państwo odpowiedzialni za zachowanie go w poufności. Prosimy, by nie dzielić się z nikim Państwa hasłami.


3.3 Niestety przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Pomimo, że dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do Witryny. Każde przekazanie danych odbywa się na Państwa własne ryzyko. Po otrzymaniu Państwa informacji, będziemy stosować ściśle określone procedury i zabezpieczenia w celu zapobiegania próbom nieuprawnionego dostępu do informacji.5. Ujawnienie danych

5.1 Możemy ujawnić Państwa dane osobowe każdej spółce z naszej grupy kapitałowej, co obejmuje nasze spółki zależne, naszą spółkę holdingową oraz jej spółki zależne, które mogą się znajdować na terytorium lub poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


5.2 Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim:


5.2.1 Pomagającym nam w prowadzeniu Witryny (takim jak dostawcy usług internetowych) lub w świadczeniu usług zamówionych przez Państwa. Wspomniane osoby trzecie muszą zapewniać przez cały czas taki sam poziom bezpieczeństwa Państwa informacji osobistych jak spółka Longines Watches.


5.2.2 W przypadku sprzedaży lub zakupu przez nas firmy lub aktywów, w takim przypadku możemy ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów.


5.2.3 Wykonującym zadania w naszym imieniu, jak np. realizowanie zamówień, dostarczanie przesyłek, przetwarzanie płatności kartami kredytowymi, obsługa klienta, wysyłanie listów i e-maili, usuwanie powtarzających się wpisów z list klientów, analizowanie danych, zapewnienie pomocy marketingowej, wykonywanie sondaży zadowolenia klientów, dostarczanie spersonalizowanych reklam, dostarczanie wyników wyszukiwania i linków (włączając w to płatne pozycje i linki). Osoby te mają dostęp do danych osobowych, potrzebnych do wykonywania powierzonych im zadań, lecz nie mogą wykorzystywać ich do innych celów. Dodatkowo, dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz w sposób dozwolony przez stosowne przepisy prawa ochrony danych osobowych.


5.2.4 W przypadku nabycia spółki Longines Watches lub całości jej aktywów lub spółki należącej do naszej grupy kapitałowej przez osobę trzecią, w takim przypadku posiadane dane osobowe na temat klientów będą jednym z przekazywanych aktywów.


5.2.5 W przypadku gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Państwa danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków korzystania z Witryny i innych umów lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa spółki Longines Watches lub spółki należącej do naszej grupy kapitałowej, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwem i w celu ograniczenia ryzyka kredytowego.

8. Zmiany naszej polityki prywatności

8.1 Wszelkie zmiany, jakie wprowadzamy do naszej polityki prywatności będą publikowane na tej stronie oraz, w stosownych przypadkach, zgłaszane Państwu pocztą elektroniczną.9. Kontakt

9.1 W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwemhttps://account.longines.com/pl/contact.

2. Informacje, które mogą być od Państwa zbierane

2.1 Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane o użytkownikach:


2.1.1 Informacje przekazywane poprzez wypełnienie formularzy w Witrynie. Obejmuje to informacje przekazywane w momencie rejestracji w celu korzystania z Witryny, rejestracji w celu korzystania z naszych usług, umieszczania materiału lub składania zamówienia na dalsze usługi. Możemy również prosić Państwa o podanie informacji, jeżeli biorą Państwo udział w konkursie lub promocji sponsorowanej przez nas oraz w przypadku zgłoszenia problemu dotyczącego Witryny.


2.1.2 Jeśli skontaktują się Państwo z nami, możemy zachować taką korespondencję.


2.1.3 Możemy także poprosić Państwa o wypełnianie ankiet wykorzystywanych przez nas do celów badawczych, aczkolwiek nie jest to wymagane.


2.1.4 Szczegóły Państwa wizyt w Witrynie, w tym m.in. dane dotyczące ruchu, lokalizacji, dane logowania i inne dane dotyczące komunikacji, wymagane do naszych własnych celów lub w innych celach, a także zasoby, do których uzyskujecie Państwo dostęp. Prosimy o zapoznanie się z poniższym punktem dotyczącym plików cookie w celu uzyskania dalszych informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie.4. Wykorzystanie informacji

4.1 Posiadane informacje na Państwa temat wykorzystujemy w następujący sposób:


4.1.1 W celu zapewnienia, że treści z Witryny są przedstawiane w sposób najbardziej efektywny dla Państwa i dla Państwa komputera.


4.1.2 W celu dostarczania Państwu informacji, produktów lub usług, których się Państwo od nas domagają lub które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na kontaktowanie się z Państwem w takich celach.


4.1.3 W celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z umów zawartych pomiędzy Państwem a nami.


4.1.4 W celu umożliwienia Państwu korzystania z interaktywnych funkcji naszych usług, jeśli mają Państwo taki zamiar.


4.1.5 W celu powiadamiania Państwa o zmianach wprowadzanych w naszych usługach.


4.1.6 W celu stworzenia Państwa konta osobistego w spółce Longines Watches i zarządzania nim.


4.1.7 W celu zawiadamiania zwycięzców konkursów organizowanych online.


4.1.8 W celu testowania i doskonalenia naszych systemów służących do świadczenia usług.


4.1.9 W celu przeciwdziałania nadużywaniu lub niewłaściwemu używaniu naszych usług.


4.1.10 W celu wysyłania Państwu sondaży dotyczących poziomu ich zadowolenia z naszych usług (świadczonych przez spółkę Longines Watches lub osoby trzecie działające w naszym imieniu), produktów i ogólnych doświadczeń w kontaktach ze spółką Longines Watches.


4.2 Jeżeli są Państwo istniejącym klientem, będziemy się kontaktować z Państwem wyłącznie drogą elektroniczną (np. e-mail, SMS, APP) lub pocztową, aby przekazać informacje o towarach i usługach podobnych do towarów i usług, które poprzednio Państwo nabyli.


4.3 Jeżeli są Państwo nowym klientem, w przypadkach, w których pozwalamy wybranym osobom trzecim na korzystanie z Państwa danych, możemy (lub osoby trzecie mogą) kontaktować się z Państwem drogą elektroniczną lub pocztową, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.


4.4 Jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe były wykorzystywane w ten sposób lub by Państwa dane były przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu za pomocą którego zbieramy Państwa dane (formularz zamówienia) lub o kontakt z nami poprzez https://account.longines.com/pl/contact.


4.5 Możemy wymieniać niezawierające danych osobowych i niedotyczące poszczególnych osób statystyki lub dane demograficzne w formie zbiorczej z partnerami marketingowymi, reklamodawcami lub innymi osobami trzecimi w celach badawczych.


4.6 Na podstawie sposobu korzystania przez Państwa z Witryny możemy również uzyskać określone informacje na temat Państwa korzystania z Witryny, w sposób nie pozwalający na ich identyfikację. Co do zasady, informacje te są zbierane za pomocą „danych o ruchu”. Możemy zbierać i przechowywać takie informacje automatycznie w przypadku każdej Państwa interakcji z Witryną. Na przykład, możemy zbierać takie dane jak Państwa adres IP, nazwa hosta komputera, informacje na temat przeglądarki i referencyjna nazwa domeny za każdym razem, kiedy odwiedzają Państwo Witrynę. Możemy również zbierać informacje dotyczące wzorców ruchu klienta i korzystania ze strony. Informacje te nie zawierają jednak żadnych danych umożliwiających Państwa identyfikację, lecz służą do analizy i ulepszania Witryny oraz zapewnienia naszym klientom zadowolenia z korzystania z Internetu. Prosimy o zapoznanie się z poniższym punktem dotyczącym plików cookie w celu uzyskania dalszych informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie oraz informacji, w jakich przypadkach poprosimy o Państwa zgodę.6. Prawa użytkownika

6.1 Użytkownik może w każdym czasie odwołać każdą zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych wysyłając email lub list lub klikając na odpowiednie pole w formularzach używanych do zbierania Danych Osobowych, przy czym odwołanie zgody będzie skuteczne od dnia jego dokonania. Użytkownik może w każdym czasie żądać informacji dotyczących tego jakie jego Dane Osobowe są przetwarzane oraz w jakim celu. Dodatkowo, Użytkownik może na zasadach określonych w przepisach prawa żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia jego Danych Osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw lub w razie jakichkolwiek pytań Użytkownik powinien się skontaktować z SGPL pod następującym adresem Longines Watch Co. Francillon Ltd., 2610 Saint-Imier, Switzerland, lub przy użyciu adresu email/formularza kontaktowegohttps://account.longines.com/pl/contact.


6.2 Mają Państwo prawo do niewyrażenia zgody na korzystanie przez nas z niektórych plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższym punktem dotyczącym plików cookie w celu uzyskania dalszych informacji na ten temat.


6.3 Witryna może każdorazowo zawierać linki do stron internetowych oraz ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeżeli podążycie Państwo za linkiem do którejkolwiek z tych stron internetowych, prosimy zwrócić uwagę, że te strony internetowe mają własne polityki ochrony danych, i nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności za powyższe polityki. Należy zapoznać się z tymi politykami przed podaniem danych osobowych na ww. stronach internetowych.7.Cookie i oprogramowania szpiegującego

7.1 Wykorzystanie plików cookie i oprogramowania szpiegującego.


7.1.1 Nigdy nie korzystamy z oprogramowania szpiegującego i nie instalujemy go na Państwa komputerze, ani też nie stosujemy oprogramowania szpiegującego do pozyskiwania informacji z Państwa komputera.


7.1.2 Podobnie jak wiele stron internetowych korzystamy z plików „cookie”, które są plikami przechowywanymi na dysku twardym Państwa komputera przez przeglądarkę i wykorzystywane są do zbierania oraz przechowywania niektórych Państwa informacji.


7.1.3 Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie, lecz zezwala użytkownikowi na ich wyłączenie. W „Pomocy” na pasku narzędziowym większości przeglądarek można znaleźć informacje na temat możliwości zablokowania akceptowania nowych plików cookie, możliwości ustawienia przeglądarki pod kątem powiadamiania o przyjęciu nowych plików cookie oraz możliwości ich całkowitego wyłączenia. Można także wyłączyć lub usunąć uprzednio zaakceptowane pliki cookie, jeżeli takie jest Państwa życzenie.


7.1.4 Zalecamy włączenie akceptacji plików cookie, co umożliwi Państwu wygodniejsze korzystanie z Witryny. Jeżeli ustawią Państwo swoją przeglądarkę na blokowanie wszystkich plików cookie (w tym absolutnie niezbędnych plików cookie), mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych części Witryny.


7.1.5 Ustawiliśmy pewne pliki cookie na Państwa urządzeniu i rekomendujemy wyrażenie zgody na korzystanie z nich. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, możecie nadal korzystać z Witryny, lecz niektóre jej części mogą nie działać lub nie działać tak dobrze, jak z tymi plikami.


7.2 Używamy następujących plików cookies:


7.2.1 Absolutnie niezbędne pliki cookie.

Są to pliki cookie, które są niezbędne do obsługi Witryny oraz umożliwienia Państwu skorzystania z usług, które Państwo zamówili. Obejmują one np. pliki cookie, które umożliwiają Państwu zalogowanie się do bezpiecznych obszarów Witryny.

7.2.2 Funkcjonalne pliki cookie.
ZAAKCEPTUJ
ODRZUĆ

Te pliki cookie odnotowują informacje o wyborach dokonanych przez Państwa w Witrynie, takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się Państwo znajdują. W ten sposób mamy możliwość personalizacji Państwa odwiedzin w odniesieniu do Witryny.

7.2.3 Pliki cookie poprawiające wydajność.
ZAAKCEPTUJ
ODRZUĆ

Analityczne pliki cookie umożliwiają nam zbieranie informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Witryny, np. liczenie odwiedzających i śledzenie, w jaki sposób przemieszczają się oni w Witrynie. Odnotowują one Państwa wizytę w Witrynie, odwiedzone strony i wykorzystane linki. Te pliki cookie nie zbierają informacji, które umożliwiają Państwa identyfikację. Wszystkie informacje są anonimowe. Pomaga nam to ulepszyć sposób funkcjonowania Witryny.

7.2.3 (i) Korzystamy z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google, Inc. („Google”), w celu analizy korzystania przez Państwa z Witryny. Informacje generowane przez usługę Google Analytics podlegają polityce prywatności Google i będą przekazywane Google oraz przechowywane przez Google na serwerach w USA. Przed przekazaniem, informacje zostaną poddane anonimizacji poprzez usunięcie ostatniego oktetu w Państwa adresie IP. Następnie Google przetworzy te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania przez Państwa z Witryny, sporządzenia raportów z aktywności w Witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z jakimikolwiek innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Mogą Państwo odmówić wykorzystania plików cookie w powyższych celach poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce, jednak w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać z pełnej funkcjonalności Witryny. Mogą Państwo ponadto wycofać się ze zbierania danych o Państwa aktywności (w tym Państwa adresu IP) i ich przetwarzania, pobierając i instalując w Państwa aktualnej przeglądarce internetowej dodatek dostępny pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Więcej informacji o wykorzystywaniu Państwa danych przez Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

7.2.3 (ii) W odniesieniu do osób odwiedzających naszą Witrynę pochodzących z Chin kontynentalnych (ChRL) możemy używać zamiast Google Analytics, usługi Site Monitor dostarczanej przez Miaozhen Ltd., Beijing, (ChRL), w tych samych celach i z tymi samymi ograniczeniami, lecz z serwerami na terenie ChRL. Aby dowiedzieć się jak zablokować używanie Site Monitor w Państwa przeglądarce, proszę odwiedzić stronę http://i.miaozhen.com/cookie_opt.html.

7.2.4 Pliki cookies mediów społecznościowych.
ZAAKCEPTUJ
ODRZUĆ

Te pliki cookies pozwalają Państwu na dzielenie się treściami z Witryny na platformach mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram). Nie kontrolujemy tych plików, ponieważ są one ustawiane samodzielnie przez platformy mediów internetowych.

7.2.5 Reklamowe pliki cookies.
ZAAKCEPTUJ
ODRZUĆ

Te pliki cookie umożliwiają nam dostarczenie dopasowanych do Państwa upodobań reklam witryn osób trzecich w oparciu o Państwa zainteresowanie naszymi produktami i usługami, wykazywanym podczas Państwa wizyt w naszej Witrynie. Te pliki cookies nie zbierają informacji umożliwiających Państwa identyfikację. Wszelkie informacje są anonimowe.


7.2.5 (i) Stosujemy w naszej Witrynie reklamy oparte na zainteresowaniu, włączając w to technologię retargetowania i remarketingu dostarczane przez osoby trzecie („niezależne podmioty zewnętrzne”), jak:


Criteo SA, Paris, France, www.criteo.com, (“Criteo”),


DoubleClick, a division of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, www.doubleclickbygoogle.com, (“DoubleClick”), and


Google Analytics Advertising Features, a service of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA


Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland


Instagram LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025


Adform A/S, Copenhagen, Denmark, http://site.adform.com/, (“Adform”)


w celu analizowania Państwa nawigacji po naszej Witrynie. Bazując na tym, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu spersonalizowaną reklamę. W tym celu przechowywane są pliki cookies na Państwa komputerze. W trakcie Państwa wizyty w naszej Witrynie zarówno niezależne podmioty zewnętrzne, jak i spółka Longines Watches nie zbierają żadnych spersonalizowanych danych, lecz wyłącznie dane anonimowe. Zastosowanie takiej technologii jest całkowicie zgodne z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych. Dzięki tym danym możemy na przykład pokazać Państwu reklamę witryn osób trzecich, spersonalizowaną zgodnie z Państwa zainteresowaniem naszym produktem, na przykład po Państwa wizycie w naszej Witrynie i wykazaniu zainteresowania poszczególnymi seriami produktów, ta technologia może pokazać później Państwu więcej informacji w formie reklamy podczas przeglądania innych witryn internetowych. Jedynym celem stosowania tej technologii jest najlepsze dostosowanie dostępnych informacji do Państwa zainteresowań i zapewnienie by Państwa doświadczenia online zawierały jak najwięcej informacji. Jednakże mogą Państwo, dostosowując ustawienia swojej przeglądarki internetowej, nie przechowywać takich plików cookies i usunąć dotychczas przechowywane. Prosimy zapoznać się z funkcjami wyłączenia plików cookies u niezależnych podmiotów zewnętrznych klikając na zamieszczone poniżej linki:

Criteo: www.criteo.com/privacy

DoubleClick: https://code.google.com/archive/p/google-opt-out -plugin /
Google Analytics Advertising Features: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


Facebook: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

Adform: http://site.adform.com/privacy-policy/en

7.2.5 (ii) Anonimowe dane generowane przy użyciu narzędzia Google Analytics Advertising Features mogą być wykorzystane do sprawozdań demograficznych i preferencji konsumentów, jak również do raportów dotyczących wyświetleń reklam (network impression reporting).