Go to Main Navigation Go to ariane Go to Social Networks Go to Bottom Navigation
E-Sklep
picture E-Sklep
Zegarki
picture Zegarki
Świat Longines
picture Świat Longines
Wyszukiwarka Sklepów
picture Wyszukiwarka Sklepów
Serwis
picture Firma
 
en en-AU en-GB fr fr-CH de de-CH es it it-CH ko pl zh-Hans zh-Hant ja ru th tr

Search

Polityka prywatności

1. Informacje o niniejszej Polityce prywatności

1.1 Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) jest oświadczeniem Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., Rue des Noyettes 8, 2610 Saint-Imier, Switzerland, (“Longines”, „my", „nasz”, „nas”). Administratorem danych na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jest Longines1.2 Niniejsza Polityka prywatności wraz z naszymi Warunkami korzystania stanowi podstawę, w oparciu o którą będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z niniejszej witryny internetowej lub jakichkolwiek innych administrowanych przez nas form aktywności w sieci, w tym naszych mediów społecznościowych i aplikacji (zwanych łącznie „Witryną”). Aby uzyskać informacje na temat sposobu korzystania przez nas z plików cookie, pikseli i wtyczek społecznościowych (plug-in), prosimy zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie, pikselach i wtyczkach społecznościowych.1.3 Wszelkie ewentualne zmiany wprowadzone przez nas w niniejszej Polityce prywatności zostaną opublikowane na niniejszej Witrynie lub przesłane do Użytkownika pocztą e-mail.1.4 Obecnie obowiązuje wersja Polityki prywatności z dnia 15 maja 2018.3. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe Użytkownika?

3.1 Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celach które zostały określone, lub które są oczywiste w momencie gromadzenia danych oraz3.1.1 na które Użytkownik wyraził zgodę, np. zaznaczając pole wyboru; lub3.1.2 które mamy obowiązek gromadzić na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. w celu spełnienia wymogów zatrzymywania danych w odniesieniu do danych, które są ważne ze względów sprawozdawczości finansowej; lub3.1.3 gdy jest to wymagane do wykonania umowy, np. w przypadku zamówienia towarów przez Użytkownika; lub3.1.4 w celach wynikających z innego uzasadnionego interesu, który obejmuje:

 • analizę rynku, promocję produktów i usług, komunikację z Użytkownikiem i dostosowywanie ofert pod jego kątem;
 • dostawę i doskonalenie naszych produktów lub usług;
 • zarządzanie relacjami z klientem, zleceniodawcą, dostawcą oraz innymi relacjami, udostępnianie informacji wewnętrznym interesariuszom, wdrażanie procedur bezpieczeństwa, jak również planowanie i rozdzielanie zasobów i budżetu;
 • monitorowanie, wykrywanie i ochrona organizacji oraz jej systemów, sieci, infrastruktury, komputerów, informacji, własności intelektualnej i innych praw, przed niepożądanym naruszeniem bezpieczeństwa, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem i uzyskaniem informacji, danych, jak również przed naruszeniem bezpieczeństwa systemu, atakiem hakerów, szpiegostwem gospodarczym i cyberatakami;
 • ochronę i rozwijanie norm branżowych; udostępnianie informacji na temat osób lub przedsiębiorstw, które mogą nieść za sobą niekorzystny lub negatywny wpływ; oraz postępowanie zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi; lub
 • przestrzeganie norm branżowych, wymogów organów regulacyjnych oraz innych wymogów związanych z zapobieganiem nadużyciom i praniu pieniędzy.5. Komu ujawniamy i przekazujemy dane osobowe Użytkownika?

5.1 Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców w celu umożliwienia im korzystania z danych w ich własnym imieniu i pod własną kontrolą (jako administratorom):5.1.1 Do naszej spółki-matki The Swatch Group Ltd, Seevorstadt 6, 2501 Biel/Bienne, Szwajcaria (“Swatch Group”);


5.1.2 Naszym podmiotom stowarzyszonym w ramach Swatch Group w krajach, w których nasza marka jest reprezentowana w sposób wskazany podczas gromadzenia danych osobowych Użytkownika.5.2 Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców działającym w naszym imieniu i/lub w charakterze naszych partnerów (przetwarzających dane), wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji ich obowiązków, którzy to odbiorcy zostali umownie zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika (np. w celu realizacji zamówień, dostarczania przesyłek, przetwarzania płatności dokonywanych kartą kredytową, obsługi klienta, wysyłania wiadomości pocztą zwykłą i elektroniczną, przechowywania i przetwarzania danych, analizy danych, udostępniania (hostingu) stron internetowych, wspierania działań marketingowych, prowadzenia ankiet zadowolenia klientów, wysyłania spersonalizowanych materiałów reklamowych):5.2.1 Swatch Group;


5.2.2 Do naszego centrum przetwarzania danych w Szwajcarii;


5.2.3 Naszym podmiotom stowarzyszonym w ramach Grupy Swatch;


5.2.4 Innym usługodawcom zewnętrznym.5.3 Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika nabywcy w przypadku nabycia Longines lub całości jej aktywów przez osobę trzecią, w którym to przypadku posiadane dane osobowe na temat klientów będą jednym z przekazywanych aktywów.5.4 Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków korzystania i innych umów lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Longines lub spółki należącej do Swatch Group, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę danych z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed nadużyciami i ograniczenia ryzyka kredytowego.5.5 Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika do innych krajów, w tym do krajów uznanych przez właściwe organy regulacyjne jako niezapewniające odpowiedniego stopnia ochrony danych, np. do krajów, które nie zapewniają takiego stopnia ochrony w opinii Komisji Europejskiej lub szwajcarskiego Federalnego komisarza ds. ochrony danych i informacji. W takim przypadku, zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych osobowych Użytkownika poprzez zobowiązanie odbiorców do przestrzegania wiążących zobowiązań umownych zgodnie z obowiązującymi standardami zatwierdzonymi przez właściwe organy regulacyjne albo posługując się innymi środkami bezpieczeństwa (jak np. certyfikacja własna), zatwierdzonymi przez właściwe organy regulacyjne. W celu uzyskania kopii stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa (umownych i pozostałych), prosimy o kontakt (patrz ust. 9 poniżej).5.6 Niniejsza Witryna może zawierać linki przekierowujące do oraz ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. W przypadku korzystania przez Użytkownika z linku do którejkolwiek z tych stron internetowych, należy pamiętać, że te strony posiadają własną politykę prywatności oraz że nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za powyższą politykę. Należy zapoznać się z taką polityką przed podaniem danych osobowych na takich stronach internetowych.8. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?

8.1 Użytkownik ma prawo:

 • żądania od nas dostępu do danych osobowych Użytkownika, jak również ich usunięcia lub poprawiania;
 • żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w szczególności prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych w celach marketingu bezpośredniego; oraz
 • żądania od nas przekazania Użytkownikowi (oraz każdej osobie lub podmiotowi wyznaczonemu przez Użytkownika) cyfrowego pliku zawierającego dane osobowe Użytkownika (prawo do przenoszenia danych);


8.2 Użytkownik ma prawo w każdym momencie cofnąć zgodę, na podstawie której możemy przetwarzać jego dane osobowe w określonym celu.8.3 Aby skorzystać z powyższych praw, można się z nami skontaktować w sposób przedstawiony poniżej.8.4 Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.9. Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi, można się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Jakie dane osobowe zbieramy od Użytkownika?

2.1 Zbieramy dane osobowe, które Użytkownik nam podaje, np. wypełniając formularz kontaktowy, rejestrując konto, korzystając z interaktywnych funkcji, subskrybując usługę, uczestnicząc w promocji marketingowej, zamawiając produkt lub usługę, występując o udzielenie informacji i/lub materiałów albo wypełniając ankiety. Zwykle takie dane osobowe obejmują:

2.1.1 informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail albo numer telefonu komórkowego lub innego);

2.1.2 informacje o zakupach i transakcjach;

2.1.3 informacje o płatnościach (takie jak numer karty płatniczej Użytkownika, data ważności, numer autoryzacji lub kod bezpieczeństwa, adres dostawy i adres do faktury);

2.1.4 informacje dotyczące obsługi klienta (takie jak zapytania do biura obsługi klienta, komentarze i historia napraw);

2.1.5 nazwę użytkownika i hasło;

2.1.6 informacje o prywatnych lub zawodowych zainteresowaniach Użytkownika, datę urodzenia, stan cywilny, dane demograficzne oraz doświadczenie z naszymi produktami i preferowane formy kontaktu;

2.1.7 zdjęcia, komentarze i inne treści udostępnione przez Użytkownika;

2.1.8 udostępnione przez Użytkownika informacje kontaktowe dotyczące jego znajomych lub innych osób, z którymi Użytkownik chciałby abyśmy się skontaktowali; oraz

2.1.9 informacje jakie możemy uzyskać od naszych usługodawców zewnętrznych.2.2 Zbieramy metadane, np. informacje dotyczące odwiedzin Witryny przez Użytkownika, takie jak: dane o ruchu, dane o lokalizacji, adres IP, informacje o przeglądarce, dane sesji, preferencje, ustawienia, dzienniki w sieci Web i inne informacje komunikacyjne, które monitorujemy podczas korzystania przez Użytkownika z Witryny.4. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika?

4.1 Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w następujących celach:


4.1.1 Jeżeli Użytkownik wypełnił formularz kontaktowy, podając swoje nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, preferencje, itp., wykorzystujemy takie dane Użytkownika w celu udzielania odpowiedzi na jego pytania, przesyłania mu informacji lub realizacji innych zadań, o których wykonanie Użytkownik nas poprosi.

4.1.2 Jeżeli Użytkownik zarejestruje konto na naszej Witrynie, wówczas przetwarzamy dane wymagane do otwarcia takiego konta, np: nazwisko Użytkownika, jego adres, adres e-mail, hasło, zdjęcie profilowe, dane pochodzące z zewnętrznych kont (np. w przypadku, gdy Użytkownik rejestruje się za pośrednictwem swojego konta na Facebooku) itd., w celu umożliwienia rejestracji i zarządzania kontem Użytkownika.

4.1.3 Jeżeli Użytkownik korzysta z naszych funkcji interaktywnych, wówczas przetwarzamy dane wymagane do korzystania z takich funkcji w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania i zarządzania tym korzystaniem; takie dane obejmują np: nazwisko i adres e-mail Użytkownika, które pojawią się w rankingu i zostaną przez nas wykorzystane w celu przesyłania Użytkownikowi aktualizacji dotyczących gry online, w której uczestniczył.

4.1.4 Jeżeli Użytkownik jest już naszym klientem, możemy wysyłać mu reklamy naszych produktów i usług, wykorzystując (przykładowo) jego nazwisko i adres pocztowy.

4.1.5 Jeżeli Użytkownik subskrybuje usługę newslettera, podając nam swój adres e-mail i nazwisko, wówczas wykorzystujemy te dane w celu przesłania Użytkownikowi naszego newslettera.

4.1.6 Jeżeli Użytkownik uczestniczy w promocji marketingowej, wówczas wykorzystujemy dane, których podanie jest wymagane od Użytkownika aby umożliwić mu takie uczestnictwo, np. w celu zarządzania zaproszeniem Użytkownika na wydarzenie albo w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i skontaktowania się z nim.

4.1.7 Jeżeli Użytkownik zamawia produkt, materiał lub usługę, konieczne jest przetwarzanie przez nas danych wymaganych do realizacji zamówienia Użytkownika, takich jak jego nazwisko, numer telefonu, adres dostawy, informacje o karcie kredytowej, adres e-mail, itd., np. w celu potwierdzenia zamówienia Użytkownika, przetwarzania jego płatności, sprawdzenia zdolności kredytowej, dostawy zamówionych przedmiotów i kontaktu z Użytkownikiem w związku z dostawą.

4.1.8 Jeżeli Użytkownik udzieli odpowiedzi na jedno z naszych zapytań, podając nam dane osobowe, takie jak nazwisko, wiek, zawód, itd., wówczas przetwarzamy takie dane w celu analizy wyników zapytania i wyciągnięcia z niego wniosków.

4.1.9 Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych z powiadomieniem, wówczas wykorzystujemy dane Użytkownika w celu przesłania mu materiałów promocyjnych i innych komunikatów, skontaktowania się z Użytkownikiem w związku z jego uczestnictwem w wydarzeniach specjalnych, konkursach, loteriach, programach, ofertach, ankietach i badaniach rynku oraz w celu zarządzania takim uczestnictwem Użytkownika, wysyłania Użytkownikowi reklam naszych produktów i usług, dostosowania korzystania przez Użytkownika z Witryny, oferty marketingowej i komunikatów do jego preferencji i naszych warunków.

4.1.10 Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem zewnętrznych serwisów społecznościowych, wówczas przetwarzamy dane Użytkownika w zakresie wymaganym do obsługi takiej formy komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem tych serwisów (nasz kontakt z Użytkownikiem w zewnętrznym serwisie społecznościowym będzie regulowany polityką prywatności i warunkami korzystania danego serwisu).

4.1.11 Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celu spełnienia i realizacji obowiązujących wymogów prawnych, naszych Warunków korzystania, stosownych norm branżowych, zobowiązań umownych i naszej polityki.4.2 Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika za pomocą scentralizowanego systemu, który umożliwia podniesienie satysfakcji Użytkownika związanej z marką, poprzez dostosowanie naszych form komunikacji z Użytkownikiem i skierowanych do niego działań marketingowych tak, aby były one dla niego jak najbardziej odpowiednie i użyteczne (profilowanie). W tym celu możemy przetwarzać, dopasowywać i poszerzać dane osobowe Użytkownika o dane uzyskane od osób trzecich lub w wyniku kontaktu Użytkownika z nami. Przykładowo, jeżeli Użytkownik poda nam informacje na temat swojego wieku, dochodów, zainteresowań lub aktywności związanych z podróżowaniem, możemy zestawić te dane z zachowaniami zakupowymi Użytkownika i z innymi uzyskanymi od niego informacjami, w celu przedstawienia Użytkownikowi ofert, zaproszeń lub promocji, które w naszej opinii, szczególnie wpisują się w jego zainteresowania.4.3 Przetwarzamy metadane uzyskane od Użytkownika, w celu ulepszania naszej Witryny, analizowania wzorców ruchu i korzystania z Witryny, realizacji marketingu ukierunkowanego, opracowywania i analizy danych statystycznych i demograficznych albo w celu optymalizacji naszej aktywności w sieci i działań marketingowych.6. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe Użytkownika?

Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika:

 • - do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody na dalsze przetwarzanie, np. w przypadku, gdy Użytkownik rezygnuje z subskrypcji newslettera albo usuwa konto na naszej Witrynie;
 • - dopóki nie będziemy pewni, że Użytkownik jest usatysfakcjonowany po nawiązaniu z nami kontaktu, np. w celu zamówienia katalogu, zadania pytania, prośby o informację, umówienia spotkania lub dokonania rezerwacji itd., lecz nie dłużej niż przez dwanaście (12) miesięcy od daty ostatniego kontaktu, chyba że istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres przechowywania danych;
 • - w związku z zakupem dokonanym przez Użytkownika lub w związku z operacją obsługi klienta, przez okres do momentu zakończenia takiej operacji, przedłużony o okres gwarancji, do którego możemy doliczyć przedłużony okres płatności na korzyść Użytkownika, chyba że istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres zatrzymywania danych;
 • - przez okres, w którym Użytkownik pozostaje naszym partnerem biznesowym plus dziesięć lat, chyba że istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres przechowywania danych;
 • - przez okres, w którym jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, np. w celu wypełnienia prawnych zobowiązań dotyczących okresu przechowywania danych na podstawie przepisów i regulacji dotyczących księgowości i podatków.7. W jakich sytuacjach wymagamy danych osobowych Użytkownika?

Jeżeli Użytkownik zamierza zawrzeć z nami umowę, np. w przypadku zamawiania przez niego towarów, będziemy musieli uzyskać określone dane osobowe Użytkownika, umożliwiające nam zawarcie takiej umowy, np. nazwisko Użytkownika, jego adres dostawy, miejsce zamieszkania, informacje o płatnościach lub informacje kontaktowe. Jeżeli Użytkownik nie zechce podać nam wymaganych informacji, zawarcie takiej umowy może być niemożliwe.