Go to Main Navigation Go to ariane Go to Social Networks Go to Bottom Navigation
E-Sklep
picture E-Sklep
Zegarki
picture Zegarki
Wyszukiwarka Sklepów
picture Wyszukiwarka Sklepów
Świat Longines
picture Świat Longines
Firma
picture Firma

Search

Polityka prywatności

1. Polityka prywatności

1.1 Longines Watch Co. Francillon Ltd., 2610 Saint-Imier, Switzerland („Longines Watches”, „My”, „Nas”, „Nasz”) bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa i prywatności Państwa informacji osobistych. Niniejsza polityka wraz z naszymi warunkami korzystania z Witryny stanowi podstawę, w oparciu o którą będziemy przetwarzać dane osobowe uzyskane w wyniku korzystania przez Państwa z niniejszej Witryny („Witryna”), oraz wyjaśnia z jakich plików cookie korzystamy. Całość przetwarzania Państwa danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz w celach, dla których informacje te zostały przekazane. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym tekstem, aby rozumieć nasze stanowisko i praktyki w zakresie Państwa danych osobowych, nasz sposób postępowania z tymi danymi i korzystania z plików cookie.3. Miejsce przechowywania Państwa danych osobowych

3.1 Zebrane od Państwa dane mogą być przesyłane do lokalizacji w Szwajcarii (lokalizacja serwera) i tam przechowywane lub przechowywane w innej lokalizacji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza nim.


3.2 Wszystkie przekazane nam informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Jeżeli otrzymali Państwo od nas (lub wybrali samodzielnie) hasło, które zapewnia im dostęp do pewnych części niniejszej witryny, są Państwo odpowiedzialni za zachowanie go w poufności. Prosimy, by nie dzielić się z nikim Państwa hasłami.


3.3 Niestety przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Pomimo, że dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do Witryny. Każde przekazanie danych odbywa się na Państwa własne ryzyko. Po otrzymaniu Państwa informacji, będziemy stosować ściśle określone procedury i zabezpieczenia w celu zapobiegania próbom nieuprawnionego dostępu do informacji.5. Ujawnienie danych

5.1 Możemy ujawnić Państwa dane osobowe każdej spółce z naszej grupy kapitałowej, co obejmuje nasze spółki zależne, naszą spółkę holdingową oraz jej spółki zależne, które mogą się znajdować na terytorium lub poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


5.2 Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim:


5.2.1 Pomagającym nam w prowadzeniu Witryny (takim jak dostawcy usług internetowych) lub w świadczeniu usług zamówionych przez Państwa. Wspomniane osoby trzecie muszą zapewniać przez cały czas taki sam poziom bezpieczeństwa Państwa informacji osobistych jak spółka Longines Watches.


5.2.2 W przypadku sprzedaży lub zakupu przez nas firmy lub aktywów, w takim przypadku możemy ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów.


5.2.3 Wykonującym zadania w naszym imieniu, jak np. realizowanie zamówień, dostarczanie przesyłek, przetwarzanie płatności kartami kredytowymi, obsługa klienta, wysyłanie listów i e-maili, usuwanie powtarzających się wpisów z list klientów, analizowanie danych, zapewnienie pomocy marketingowej, wykonywanie sondaży zadowolenia klientów, dostarczanie spersonalizowanych reklam, dostarczanie wyników wyszukiwania i linków (włączając w to płatne pozycje i linki). Osoby te mają dostęp do danych osobowych, potrzebnych do wykonywania powierzonych im zadań, lecz nie mogą wykorzystywać ich do innych celów. Dodatkowo, dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz w sposób dozwolony przez stosowne przepisy prawa ochrony danych osobowych.


5.2.4 W przypadku nabycia spółki Longines Watches lub całości jej aktywów lub spółki należącej do naszej grupy kapitałowej przez osobę trzecią, w takim przypadku posiadane dane osobowe na temat klientów będą jednym z przekazywanych aktywów.


5.2.5 W przypadku gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Państwa danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków korzystania z Witryny i innych umów lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa spółki Longines Watches lub spółki należącej do naszej grupy kapitałowej, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwem i w celu ograniczenia ryzyka kredytowego.

8. Zmiany naszej polityki prywatności

8.1 Wszelkie zmiany, jakie wprowadzamy do naszej polityki prywatności będą publikowane na tej stronie oraz, w stosownych przypadkach, zgłaszane Państwu pocztą elektroniczną.9. Kontakt

9.1 W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwemhttps://www.longines.pl/contact.

2. Jakie dane osobowe zbieramy od Użytkownika?

2.1. Zbieramy dane osobowe, które Użytkownik nam podaje, np. wypełniając formularz kontaktowy, rejestrując konto, korzystając z interaktywnych funkcji, subskrybując usługę, uczestnicząc w promocji marketingowej, zamawiając produkt lub usługę, występując o udzielenie informacji i/lub materiałów albo wypełniając ankiety. Zwykle takie dane osobowe obejmują:

2.1.1. informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail albo numer telefonu komórkowego lub innego);

2.1.2. informacje o zakupach i transakcjach;

2.1.3. informacje o płatnościach (takie jak numer karty płatniczej Użytkownika, data ważności, numer autoryzacji lub kod bezpieczeństwa, adres dostawy i adres do faktury);

2.1.4. informacje dotyczące obsługi klienta (takie jak zapytania do biura obsługi klienta, komentarze i historia napraw);

2.1.5. nazwę użytkownika i hasło;

2.1.6. informacje o prywatnych lub zawodowych zainteresowaniach Użytkownika, datę urodzenia, stan cywilny, dane demograficzne oraz doświadczenie z naszymi produktami i preferowane formy kontaktu;

2.1.7. zdjęcia, komentarze i inne treści udostępnione przez Użytkownika;

2.1.8. udostępnione przez Użytkownika informacje kontaktowe dotyczące jego znajomych lub innych osób, z którymi Użytkownik chciałby abyśmy się skontaktowali; oraz

2.1.9. informacje jakie możemy uzyskać od naszych usługodawców zewnętrznych.2.2. Zbieramy metadane, np. informacje dotyczące odwiedzin Witryny przez Użytkownika, takie jak: dane o ruchu, dane o lokalizacji, adres IP, informacje o przeglądarce, dane sesji, preferencje, ustawienia, dzienniki w sieci Web i inne informacje komunikacyjne, które monitorujemy podczas korzystania przez Użytkownika z Witryny.


4. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika?

4.1. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

4.1.1. Jeżeli Użytkownik wypełnił formularz kontaktowy, podając swoje nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, preferencje, itp., wykorzystujemy takie dane Użytkownika w celu udzielania odpowiedzi na jego pytania, przesyłania mu informacji lub realizacji innych zadań, o których wykonanie Użytkownik nas poprosi.

4.1.2. Jeżeli Użytkownik zarejestruje konto na naszej Witrynie, wówczas przetwarzamy dane wymagane do otwarcia takiego konta, np: nazwisko Użytkownika, jego adres, adres e-mail, hasło, zdjęcie profilowe, dane pochodzące z zewnętrznych kont (np. w przypadku, gdy Użytkownik rejestruje się za pośrednictwem swojego konta na Facebooku) itd., w celu umożliwienia rejestracji i zarządzania kontem Użytkownika.

4.1.3. Jeżeli Użytkownik korzysta z naszych funkcji interaktywnych, wówczas przetwarzamy dane wymagane do korzystania z takich funkcji w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania i zarządzania tym korzystaniem; takie dane obejmują np: nazwisko i adres e-mail Użytkownika, które pojawią się w rankingu i zostaną przez nas wykorzystane w celu przesyłania Użytkownikowi aktualizacji dotyczących gry online, w której uczestniczył.

4.1.4. Jeżeli Użytkownik jest już naszym klientem, możemy wysyłać mu reklamy naszych produktów i usług, wykorzystując (przykładowo) jego nazwisko i adres pocztowy.

4.1.5. Jeżeli Użytkownik subskrybuje usługę newslettera, podając nam swój adres e-mail i nazwisko, wówczas wykorzystujemy te dane w celu przesłania Użytkownikowi naszego newslettera.

4.1.6. Jeżeli Użytkownik uczestniczy w promocji marketingowej, wówczas wykorzystujemy dane, których podanie jest wymagane od Użytkownika aby umożliwić mu takie uczestnictwo, np. w celu zarządzania zaproszeniem Użytkownika na wydarzenie albo w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i skontaktowania się z nim.

4.1.7. Jeżeli Użytkownik zamawia produkt, materiał lub usługę, konieczne jest przetwarzanie przez nas danych wymaganych do realizacji zamówienia Użytkownika, takich jak jego nazwisko, numer telefonu, adres dostawy, informacje o karcie kredytowej, adres e-mail, itd., np. w celu potwierdzenia zamówienia Użytkownika, przetwarzania jego płatności, sprawdzenia zdolności kredytowej, dostawy zamówionych przedmiotów i kontaktu z Użytkownikiem w związku z dostawą.

4.1.8. Jeżeli Użytkownik udzieli odpowiedzi na jedno z naszych zapytań, podając nam dane osobowe, takie jak nazwisko, wiek, zawód, itd., wówczas przetwarzamy takie dane w celu analizy wyników zapytania i wyciągnięcia z niego wniosków.

4.1.9. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych z powiadomieniem, wówczas wykorzystujemy dane Użytkownika w celu przesłania mu materiałów promocyjnych i innych komunikatów, skontaktowania się z Użytkownikiem w związku z jego uczestnictwem w wydarzeniach specjalnych, konkursach, loteriach, programach, ofertach, ankietach i badaniach rynku oraz w celu zarządzania takim uczestnictwem Użytkownika, wysyłania Użytkownikowi reklam naszych produktów i usług, dostosowania korzystania przez Użytkownika z Witryny, oferty marketingowej i komunikatów do jego preferencji i naszych warunków.

4.1.10. Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem zewnętrznych serwisów społecznościowych, wówczas przetwarzamy dane Użytkownika w zakresie wymaganym do obsługi takiej formy komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem tych serwisów (nasz kontakt z Użytkownikiem w zewnętrznym serwisie społecznościowym będzie regulowany polityką prywatności i warunkami korzystania danego serwisu).

4.1.11. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celu spełnienia i realizacji obowiązujących wymogów prawnych, naszych Warunków korzystania, stosownych norm branżowych, zobowiązań umownych i naszej polityki.


4.2. Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika za pomocą scentralizowanego systemu, który umożliwia podniesienie satysfakcji Użytkownika związanej z marką, poprzez dostosowanie naszych form komunikacji z Użytkownikiem i skierowanych do niego działań marketingowych tak, aby były one dla niego jak najbardziej odpowiednie i użyteczne (profilowanie). W tym celu możemy przetwarzać, dopasowywać i poszerzać dane osobowe Użytkownika o dane uzyskane od osób trzecich lub w wyniku kontaktu Użytkownika z nami. Przykładowo, jeżeli Użytkownik poda nam informacje na temat swojego wieku, dochodów, zainteresowań lub aktywności związanych z podróżowaniem, możemy zestawić te dane z zachowaniami zakupowymi Użytkownika i z innymi uzyskanymi od niego informacjami, w celu przedstawienia Użytkownikowi ofert, zaproszeń lub promocji, które w naszej opinii, szczególnie wpisują się w jego zainteresowania.


4.3. Przetwarzamy metadane uzyskane od Użytkownika, w celu ulepszania naszej Witryny, analizowania wzorców ruchu i korzystania z Witryny, realizacji marketingu ukierunkowanego, opracowywania i analizy danych statystycznych i demograficznych albo w celu optymalizacji naszej aktywności w sieci i działań marketingowych.


6. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe Użytkownika?

Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika:

  • - do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody na dalsze przetwarzanie, np. w przypadku, gdy Użytkownik rezygnuje z subskrypcji newslettera albo usuwa konto na naszej Witrynie;
  • - dopóki nie będziemy pewni, że Użytkownik jest usatysfakcjonowany po nawiązaniu z nami kontaktu, np. w celu zamówienia katalogu, zadania pytania, prośby o informację, umówienia spotkania lub dokonania rezerwacji itd., lecz nie dłużej niż przez dwanaście (12) miesięcy od daty ostatniego kontaktu, chyba że istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres przechowywania danych;
  • - w związku z zakupem dokonanym przez Użytkownika lub w związku z operacją obsługi klienta, przez okres do momentu zakończenia takiej operacji, przedłużony o okres gwarancji, do którego możemy doliczyć przedłużony okres płatności na korzyść Użytkownika, chyba że istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres zatrzymywania danych;
  • - przez okres, w którym Użytkownik pozostaje naszym partnerem biznesowym plus dziesięć lat, chyba że istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres przechowywania danych;
  • - przez okres, w którym jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, np. w celu wypełnienia prawnych zobowiązań dotyczących okresu przechowywania danych na podstawie przepisów i regulacji dotyczących księgowości i podatków.9. Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi, można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • Adres pocztowy: Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., Rue des Noyettes 8, 2610 Saint-Imier, Switzerland
  • Numer telefonu: +41(0) 32 942 55 70
  • Adres e-mail: contact@longines.com
  • Dane kontaktowe naszych przedstawicieli lub inspektora ochrony danych (odpowiednio) na terytorium Unii Europejskiej można znaleźć w Wykazie przedstawicieli w UE.